Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

10 okt 2023 klocka 09.00 - 15.30

Utbildningsdag Länsrutinen

Välkommen till en utbildningsdag om rutiner kring handläggning av ärenden som rör misstanke om vålds- och sexualbrott mot barn, i Östergötlands län.

Flera olika myndigheter arbetar med utredningar om barn i samband med misstanke om våld eller sexuella övergrepp. Arbetet hålls samman genom en gemensam Länsrutin som beskriver de olika myndigheternas ansvar samt hur de ska samverka kring barnet.

Dagen riktar sig till personal som nyligen börjat inom socialtjänst, barn- och skolhälsovård, skola, barnsjukvård och polis och åklagarväsendet, men är öppen för alla intresserade. Syftet med utbildningsdagen är att för dig som är ny skapa en insyn i hur de olika myndigheternas arbete bedrivs, för att du sedan ska kunna använda kunskapen i ditt eget arbete. Föreläsarna kommer från de samverkande myndigheterna och bidrar med sina egna erfarenheter från praktiskt arbete med dessa frågor.

Under dagen kommer det att erbjudas vegetarisk och laktosfri fika och mat. För att anmäla övrig specialkost eller behov av hjälpmedel, hör av dig till Martina Gavranovic på Länsstyrelsen via martina.gavranovic@lansstyrelsen.se senast den 29 september.

Ur innehållet för dagen

Inledning och några korta ord om Länsrutinen - Barnmisshandel och sexuella övergrepp.

Socialförvaltningen:

Vad händer när en anmälan inkommer? Hur görs en skyddsbedömning? Vilka överväganden gör socialförvaltningen innan en polisanmälan? Vilka överväganden gör socialförvaltningen innan ett omedelbart omhändertagande eller ansökan om LVU? Vilken hjälp kan socialförvaltningen erbjuda en familj där barn utsatts för övergrepp?

Polis och åklagare:

Vad händer när en anmälan inkommer? Vilka överväganden görs när man tar ställning till om en misstänkt ska frihetsberövas eller inte? Vilka bevissvårigheter finns när det gäller barnutredningar? När bör man från annan myndighet göra polisanmälan direkt och inte enbart anmäla oro till socialförvaltningen? Hur är det med sekretessen för övriga myndigheter gentemot polis och åklagare?

Särskild företrädare för barn:

Vad består uppdraget i? Vilka överväganden gör särskilda företrädaren innan förhör eller läkarundersökning tillåts? Vad avgör om man för en skadeståndstalan för barnets räkning eller inte?

9.00-9.15 Introduktion: Martina Gavranovic, Länsstyrelsen Östergötland

9.15-10.00 Socialtjänsten: Jonna Hansson och Linda Blyberg

10.00-10.30 FIKA

10.30-11.15 Polis och åklagare: Anna Nedwik och Emilia Barsk

11.15-11.45 Särskilde företrädarens roll: Gustav Moleklint

11.45-13.00 LUNCH

13.00-13.45 Barnläkare och rättsläkare: Peter Wide och Emma Wernvik

13.45-14.30 Barnpsykiatrin: Beata Malmgren

14.30-15.00 FIKA

15.00-15.30 Barnahus: Petra Persson

Var:
Konsert och Kongress, Linköping. Lokal: Operan
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
29 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 29 september klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet att kunna genomföra mötet och för att veta vilka som ska delta. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas när uppgifterna inte längre behövs. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (b. avtal) dataskyddsförordningen.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss