Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

05 sep 2023 klocka 08.30 - 12.00

Kurs i Allemansrätten

Allemansrätten - Rättigheter, Skyldigheter och möjligheter.

Välkommen till en kunskapsförmiddag om allemansrätten med Sveriges främsta expert på allemansrätten.

Allemansrätten betraktas som självklar och friluftsmänniskor är väl bekanta med vad som får och inte får göras. Samtidigt märks en osäkerhet genom de ärenden som landar i offentlig förvaltning. Det gäller bland annat frågor kring allmänna principer, juridik och hemfridszon, skyltning och stängselgenombrott.

Under förmiddagen vill vi uppdatera varandra och utbyta kunskap och erfarenheter. Vi kommer lyfta de stora strategiska frågorna och den praktiska tillämpningen i våra verksamheter. Till vår hjälp kommer en sakkunnig från Naturvårdsverket delta. Välkommen till detta tillfälle då vi lär oss tillsammans!

För att anmäla specialkost eller behov av hjälpmedel, hör av dig till karoline.hallgren@lansstyrelsen.se senast den 28 augusti.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till tjänstepersoner som kommer i kontakt med allemansrätten i sitt jobb inom naturvård, miljö och hälsa, fritidsförvaltningen, samhällsplanering, destinations- och landsbygdsutveckling eller juridik.

Program

8.30 Välkommen

Allemansrätten

  • Juridisk introduktion
  • Arbetet med allemansrätten- vem gör vad?
  • Hur ska vi kommunicera allemansrätten

10:00 Smörgås och kaffe

10:30 Utomhus i Slottsträdgården

Workshop-Case-Goda exempel från verkligheten

12:00 Avslut av dagen

Föredragshållare

  • Sanja Kuruzovic, samordnare för frågor om allemansrätten, Naturvårdsverket
  • Hanna Höglund, friluftssamordnare, Länsstyrelsen Östergötland
  • Karoline Hällgren, friluftsutvecklare, Länsstyrelsen Östergötland
Var:
Linköpings slott, Östgötasalen
Kostnad:
Utan kostnad. Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Sista anmälningsdag:
28 aug 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 augusti klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet att kunna genomföra mötet och för att veta vilka som ska delta. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas när uppgifterna inte längre behövs. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (b. avtal) dataskyddsförordningen.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss