Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

14 jun 2023 klocka 18.00 - 20.30

Tema Vattenåtgärder i Mem

Få kunskap, inspiration och möjlighet att ställa frågor direkt till handläggare, åtgärdssamordnare, konsulter och entreprenörer.

Fältträff med inriktning på diken, strukturkalkning, täckdikning, fosfordammar, våtmarker och bevattning.

Läs mer om fältträffen. Pdf, 186.8 kB. (Pdf-fil som öppnas i nytt fönster)

Fältträffen som ursprungligen skulle hållas 23 maj har flyttats fram till 14 juni.

För mer information och frågor kan du kontakta:
Lovisa Granberg
E-post: lovisa.granberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 54 90

Maria Gustavsson
E-post: maria.b.gustavsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 54 33

Vi kommer vid detta event att fotografera. Om du av olika skäl inte vill eller kan vara med på bild behöver du höra av dig till lovisa.granberg@lansstyrelsen.se. Bilderna tas för att kunna användas i efterhand i olika presentationer, delas i projektet och kan även komma att publiceras på våra sociala medier.

EU och Greppa näringen logga
Var:
Mem
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
12 jun 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 12 juni klockan 23.59.
Så hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet projektredovisning. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas när uppgifterna inte längre behövs. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (avtal) dataskyddsförordningen.

Kontakt