Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

24 maj 2023 klocka 18.00 - 20.30

Tema Vattenåtgärder i Skänninge

Få kunskap, inspiration och möjlighet att ställa frågor direkt till handläggare, åtgärdssamordnare, konsulter och entreprenörer.

Fältträff med inriktning på diken, strukturkalkning, täckdikning, fosfordammar, våtmarker och bevattning.

Läs mer om fältträffen. Pdf, 186.8 kB. (Pdf-fil som öppnas i nytt fönster)

OBS: Fältträffen i Mem 23 maj är framflyttad till 14 juni. Se separat inlägg i Länsstyrelsens kalender.

För mer information och frågor kan du kontakta:
Lovisa Granberg
E-post: lovisa.granberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 54 90

Maria Gustavsson
E-post: maria.b.gustavsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 54 33

Vi kommer vid detta event att fotografera. Om du av olika skäl inte vill eller kan vara med på bild behöver du höra av dig till lovisa.granberg@lansstyrelsen.se. Bilderna tas för att kunna användas i efterhand i olika presentationer, delas i projektet och kan även komma att publiceras på våra sociala medier.

EU och Greppa näringen logga
Var:
Skänninge
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
22 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 maj klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet projektredovisning. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas när uppgifterna inte längre behövs. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (avtal) dataskyddsförordningen.

Kontakt