Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

23 maj 2023 klocka 09.00 - 16.00

Samhällsplanering och kulturvärden - kompetensutvecklingsdag
den 23 maj

Flerfamiljshus i modern arkitektur

Länsstyrelsen bjuder in kommunerna till kompetensutvecklingsdagar om samhällsplanering och kulturvärden. Under utbildningen informerar vi om möjligheter och regelverk för att säkra kulturvärden som fornlämningar, byggnader och andra kulturmiljöer i samhällsplaneringen.

Under utbildningen får du möjlighet att ta del av föredrag, filmer, workshops och frågestunder och träffar länsantikvarien, länsarkitekten, samhällsplanerare och antikvarier på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen bjuder på förmiddags- och eftermiddagskaffe. Du anmäler specialkost via e-post till petra.e.ojhage@lansstyrelsen.se senast den 16 maj. Deltagaren ordnar själv med lunch.

Det finns plats för 50 deltagare i lokalen. För att ge möjlighet till alla kommuner att vara representerade kan högst tre personer per kommun delta - för Linköpings, Norrköpings och Motala kommun högst fyra per kommun. Vi hoppas att ni kan samordna er inom kommunen så att de mest berörda tjänstepersonerna och förtroendevalda kan delta.

Om du inte får plats på vald kursdag kan du anmäla dig till ett alternativt digitalt utbildninsgtillfälle som genomförs under hösten. Utbildningstillfället genomförs om tillräckligt många anmäler sig. Närmare information om det skickas till dig om du anmäler dig till petra.e.ojhage@lansstyrelsen.se

En kompetensutvecklingsdag om samhällsplanering och kulturvärden ordnas även den 23 augusti men med annat innehåll. Om du vill delta i utbildningen den 23 augusti är det en fördel om du först har deltagit i utbildningen den 23 maj men det är inte något krav.

Anmäl dig till Samhällsplanering och kulturvärden - kompetensutvecklingsdag 23 augusti

09.00 - Välkomna

Kulturvärden – ett allmänt intresse

Översiktsplan och kulturvärden

Riksintressen, översiktsplanering, planeringskatalogen och planeringsunderlag för kulturmiljö

Cirka 12.00-13.00 - Lunch

Varsamhetskravet och förvanskningsförbudet

Detaljplan och kulturvärden

16.00 - Dagen avslutas

Var:
Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14, Linköping
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
16 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 16 maj klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet eventuell uppföljning. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas efter cirka en månad efter genomfört evenemang . Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (e) dataskyddsförordningen.

Kontakt