Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

23 aug 2023 klocka 09.00 - 16.00

Samhällsplanering och kulturvärden - kompetensutvecklingsdag
den 23 augusti

Flerfamiljshus i modern arkitektur.

Länsstyrelsen bjuder in kommunerna till kompetensutvecklingsdagar om samhällsplanering och kulturvärden. Under utbildningen informerar vi om möjligheter och regelverk för att säkra kulturvärden som fornlämningar, byggnader och andra kulturmiljöer i samhällsplaneringen.

Under utbildningen får du möjlighet att ta del av föredrag, filmer, workshops och frågestunder och träffar länsantikvarien, länsarkitekten, samhällsplanerare och antikvarier på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen bjuder på förmiddags- och eftermiddagskaffe. Du anmäler specialkost via e-post till elisabeth.lagvik@lansstyrelsen.se senast den 16 augusti. Deltagaren ordnar själv med lunch.

Det finns plats för 50 deltagare i lokalen. För att ge möjlighet till alla kommuner att vara representerade kan högst tre personer per kommun delta - för Linköpings, Norrköpings och Motala kommun högst fyra per kommun. Vi hoppas att ni kan samordna er inom kommunen så att de mest berörda tjänstepersonerna och förtroendevalda kan delta.

Om du inte får plats på vald kursdag kan du anmäla dig till ett alternativt digitalt utbildninsgtillfälle som genomförs under hösten. Utbildningstillfället genomförs om tillräckligt många anmäler sig. Närmare information om det skickas till dig om du anmäler dig till elisabeth.lagvik@lansstyrelsen.se

Om du vill delta i denna utbildning den 23 augusti är det en fördel om du först deltar i utbildningstillfället den 23 maj men det är inte något krav. Innehållet i utbildningsdagarna är olika.

Anmäl dig till Samhällsplanering och kulturvärden - kompetensutvecklingsdag 23 maj

09.00 - Välkomna

Kulturvärden – ett allmänt intresse

Varsamhetskravet och förvanskningsförbudet

Cirka 12.00 - 13.00 Lunch

Lov och kulturvärden

Byggprocessen

16.00 - Dagen avslutas

Var:
Scandic Linköping City, Gamla Tanneforsvägen 51, Linköping
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
16 aug 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 35 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 16 augusti klockan 23.59.
Din roll i kommunen (obligatorisk) * (obligatorisk)
Din roll i kommunen (obligatorisk)


Så hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet eventuell uppföljning. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas efter cirka en månad efter genomfört evenemang . Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (e) dataskyddsförordningen.

Kontakt