Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

29- 13 sep dec klocka 08.30 - 17.30

Utbildning: Systematiskt jämställdhetsarbete för chefer och ledare

fotografi på grupp som sitter runt ett bord. Bilden är tagen uppifrån. På bordet ligger post-it lappar.

Östergötlands jämställdhetsråd erbjuder en utbildning i systematiskt jämställdhetsarbete för ledare och chefer i Östergötland.

Utbildningens syfte är att:

  • ge deltagarna ökad kompetens om jämställdhet och intersektionalitet.
  • koppla kunskapen till kvalitet och utveckling av verksamheten.
  • öka kunskapen om vad konsekvenserna av ojämställdhet blir för både individ, samhälle och organisation.

Mer information om utbildningen Länk till annan webbplats.

Mer information om hur Länsstyrelsen Östergötland jobbar med jämställdhet

Utbildningen ges följande datum (HT 2023):

  • 29 september klockan 8:30-13:00 (inklusive lunch).
  • 25 oktober klockan 13:00-16:15.
  • 16 november klockan 13:00-16:15.
  • 13 dec klockan 13.00-17.30.

Ansökan

Ansökan om intresse att delta ska inkomma senast den 20 augusti 2023. Utbildningen har ett begränsat antal platser och vid fler intresse-anmälningar än platser kommer ett urval att göras. Länsstyrelsen eftersträvar en blandad grupp med individer från olika samhällssektorer och organisationer.

Beslut om deltagande meddelas senast den 31 augusti 2023.

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta, Karin Linkhorst, för frågor på telefon 010-223 53 08 eller via e-post karin.linkhorst@lansstyrelsen.se.

Det går även bra att ringa till Länsstyrelsens växel. Telefonnummer till växeln: 010-223 50 00.

Var:
Plats meddelas senare.
Kostnad:
2000 kr som faktureras i samband med det första utbildningstillfället. För representanter för idéburen sektor är kostnaden reducerad till 500kr.
Sista anmälningsdag:
20 aug 2023

Ansökan om deltagande

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din ansökan och för att vi ska kunna kontakta dig om du får en plats.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 augusti klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet att kunna genomföra eventet och för att välja ut samt veta vilka som ska delta. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas när de inte längre behövs, efter att sista träffen har ägt rum. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (b. avtal) dataskyddsförordningen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss