Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

27 apr 2023 klocka 13.00 - 16.00

Välkommen på kurs om betesplanering i Ödeshög

Betande kor

Har du funderingar kring hur du ska få en bra tillväxt på djuren samtidigt som du håller ett tillräckligt högt betestryck i markerna för att gynna den biologiska mångfalden? Hur du kan styra betestrycket? Eller vad som menas med rätt djur på rätt plats?

Nu anordnar vi kurs i betesplanering där vi diskuterar både djurvälfärd, djurens tillväxt på naturbetesmarker och tar upp biologisk mångfald i betesmark samt hur den påverkas av hur och när djuren betar. Vi tar även upp betesvallen som en resurs och komplement till naturbetesmark. Mer information samt vägbeskrivning mailas ut den 24 april.

För mer information eller för att anmäla specialkost/behov av hjälpmedel se kontaktpersoner nedan.

EU-flagga samt logga Ett rikt odlingslandskap
Var:
Ingvaldstorp i Ödeshög
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
23 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 23 april klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet projektredovisning. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas när uppgifterna inte längre behövs. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (avtal) dataskyddsförordningen.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss