Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

27 apr 2023 klocka 08.45 - 16.00

Konferens om en hållbar bostadsförsörjning

Närbild på prästkragar framför ett bostadsområde.

Foto: Camilla Zilo

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till en dag om hållbar bostadsförsörjning och om bostadsförsörjningssituationen i länet.

Under dagen kommer ni att få höra om preliminära spaningar om bostadsläget i Östergötland utifrån svaren från Bostadsmarknadsenkäten 2023, inspirerande föreläsningar, bostadssocial samordning, goda exempel från länet inom bostadsförsörjning och mycket mer. Dagen avslutas med en fördjupad diskussion inom särskilt utvalda frågor från Bostadsmarknadsenkäten 2023.

Länsstyrelsen rapporterar årligen till regeringen om läget för bostadsförsörjningen i länet. Seminariet är en viktig del i vår kunskaps-inhämtning och förankring av vilka resultat som ska rapporteras – var med och bidra utifrån ditt perspektiv!

Kontaktpersoner

Sara Lilljebjörn
E-post: sara.lilljebjorn@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 010-223 53 76

Jan Persson
E-post: jan.persson@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 010-223 53 43

Stanislav Ilic
E-post: stanislav.ilic@lansstyrelsen.se

Var:
Quality Hotel Ekoxen, Klostergatan 68, Linköping
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
19 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 19 april klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet att kunna genomföra eventet, veta vilka som ska delta och för att eventuellt kunna delge material och presentationer efter mötet. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas efter två månader. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (b. avtal) dataskyddsförordningen.

Kontakt