04 maj 2023 klocka 09.00 - 12.00

Meningsfull fritid

Ritad bild av tre barn

Länsstyrelsen bjuder in till en digital boostdag utifrån arbetet med Alla barn i Östergötland – samverkan för goda och jämlika uppväxtvillkor. Denna gång kring skyddsfaktorn meningsfull fritid.

Länsstyrelsens arbete med Alla barn i Östergötland fokuserar särskilt på tre strategiskt viktiga skyddsfaktorer för främjandet av goda och jämlika uppväxtvillkor för barn

  • måluppfyllelse i skolan
  • goda föräldrabarnrelationer
  • en meningsfull fritid

Denna boostdag fokuserar på skyddsfaktorn meningsfull fritid där bland annat goda exempel kommer att presenteras.

Dagen riktar sig i första hand till länets kommuner. Övriga aktörer är välkomna att delta i mån av plats.

8.45 Deltagarlänken Zoom öppnar – anslut gärna i god tid!

9.00 Introduktion. Åsa Hedberg, Länsstyrelsen

9.10-10.40 Pojkar och unga män i hederskontext. Hoshi Kafashi

Hoshi har mångårig erfarenhet och stor sakkunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck. Hoshi har tidigare arbetat på Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

10.40-10.50 PAUS

10.50-11.05 KFUM Bollihop – Inkluderande idrott för tjejer och kvinnor

KFUM Linköping Bollihop startade 2016 för att nå ut till fler tjejer och kvinnor som står långt ifrån idrotten. Verksamheten använder idrotten som verktyg för inkludering på målgruppens villkor. Sahar Khalili, projektledare delar med sig av föreningens metoder och erfarenheter från att ha bedrivit verksamhet för tjejer och deras mammor i bland annat Berga, Ryd och Skäggetorp.

11.05-11.20 Activate – tillsammans för en aktiv fritid. Patrik Johansson, idrottskonsulent RF SISU och Ulrika Vesterlund, projektledare Studiefrämjandet

En satsning för att få fler unga i rörelse och fler engagerade i föreningslivet - både barn och föräldrar. Bakom satsningen står Studiefrämjandet, RF-SISU och Friluftsfrämjandet tillsammans med föreningar i utvalda bostadsområden i Norrköping, Motala och Finspång. Mer information och några korta filmer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11.20-11.30 PAUS

11.30-12.00 Summering av dagen samt reflektion över förutsättningarna för goda och jämlika uppväxtvillkor.

Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
27 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 27 april klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet att kunna genomföra dialogmötet och för att veta vilka som ska delta. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas när uppgifterna inte längre behövs. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (b. avtal) dataskyddsförordningen.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss