21 mar 2023 klocka 09.30 - 15.30

Träff med Älvgrupp Motala Ström

Älvgruppen för Motala Ström är ett forum för samarbete mellan och samordning av berörda intressenter inom vattendragets avrinningsområde i frågor om vattennivåer och flöden.

Samarbetet i älvgruppen ger ökade kunskaper om berörda parters ansvar, funktion och kapacitet. Gruppen agerar både i krissituation och genom förebyggande åtgärder. Ett mål för älvgruppen är att arbeta med förebyggande åtgärder för att minska eller eliminera risken för att samhällsstörning uppkommer av exempelvis torka eller stora mängder vatten.

Målgrupp för träffen

Träffen vänder sig till organisationer som kan påverka och/eller påverkas av stora mängder vatten respektive torka i Motala Ströms avrinningsområde. Älvgruppen träffas 1-2 gånger per år. Därutöver kan gruppen sammankallas vid behov.

Anmälan

Välkommen att anmäla dig vårens till möte med Älvgrupp Motala Ström.

Anmälan görs senast 2022-03-14 via epost till robert.wenemark@lansstyrelsen.se .

Var:
Norrköping
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
14 mar 2023

Kontakt