Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

30 mar 2023 klocka 12.00 - 13.00

Gynna mångfald i åkerlandskapet med miljöytor och mellangrödor

I nya europeiska jordbrukspolitiken CAP 2023-2027 införs i grundvillkoren krav på att fyra procent av åkermarken ska ligga som miljöytor. Har du funderingar kring vad du kan göra på dessa ytor? Det införs även stöd till mellangrödor som gynnar såväl mångfald som produktion.

Fler pollinerande insekter i åkerlandskapet ger ett levande landskap och bidrar till bättre skördar hos många av våra grödor. Nära diken och runt vattenbrunnar ska man hålla avstånd med gödsel och växtskydd för att skydda sitt vatten. Sådana platser som kan passa som miljöytor och därmed ge en möjlighet att gynna insekter och blommor.

Länsstyrelsen och LRF bjuder in till lunchwebbinarium med fokus på miljöytor och mellangrödor. Du får inspiration till konkreta åtgärder att genomföra och möjlighet att ställa frågor till länsstyrelsen.

För mer information kan du kontakta:
Rebecca Petersen
E-post: rebecca.petersen@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 55 11

Joel Larsson
E-post: joel.larsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 55 14

Var:
Digitalt via Teams
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
28 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 mars klockan 23.59.

Kontakt