Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

18- 21 jun 2023 klocka 15.00 - 15.00

 Studieresa Tyskland 2023

Landskapsbild

Foto: Helene Ek Henning

Länsstyrelsen Östergötland arrangerar en studieresa tillsammans med Hermann Leggedör och i samarbete med Hushållningssällskapet Östergötland. Resan kommer göra fyra studiebesök på olika gårdar i norra Tyskland, i delstaten Schleswig-Holstein.

Tema på resan:

Växtodlingsinriktat med komplettering foder-/vallproduktion. Hur hanterar ekologiska lantbrukare i Tyskland ett torrare klimat. Vi får insyn i deras odlingssystem. Erfarenhetsutbyte om grön marktäckning, botten- och mellangrödor samt andra tekniklösningar eller kombinationer. Det siktas på ett möte med en ekologisk marknadsorganisation, som ägs av lantbrukarna.

Gårdar som kommer besökas

 1. Nieharde Bio GbR Kooperation
  Gårdsinriktning: Kreaturlös, växtodling, gödselfoderkooperation, biogas.
  Hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer om gården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 2. Gut Rosenkrantz
  Gårdsinriktning: Bioland, familjejordbruk - delägd av Lantmännenkooperation 3 personer, kreaturslös, matar in vall i biogasanläggning, jobbar med marktäckning och insådder. Vid Kiel - tunga leror, generationsskifte - mer långsiktigt fokus på markbördighet, spannmålshandel - bredvid utsädesförsäljning eko och kvarnverksamhet livsmedel/foder.
  Hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 3. Familjen Gehs
  Gårdsinriktning: Bioland/demeter, mjölkkor och växtodling, samarbete med mindre mejeri, ingen ogräsharv och radrensare.
  Hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 4. Kaj Hansen
  Gårdsinriktning: Kreaturslös, växtodling med bredd (Bovete utöver traditionell växtodling), anställd i säljande producentförening för spannmål. Ca 3,000 ton gårdseget spannmålslager inkl. rensteknik, samt ny teknik mot skadedjur. Deltar på besöket gör Sabine Möller, chef ekospannmålsmarknad, i ekologisk samma producentförening VGS-Bioland

Målgrupp: Studieresan riktas främst till lantbrukare som är intresserade av ekologisk produktion och ekologiska metoder.

När: Fyra dagar inkl restid, avfärd eftermiddag söndag 18 juni – hemkomst eftermiddag onsdag 21 juni.

Språk: Svenska

Loggor medverkande arrangörer
Var:
Bussresa Linköping - Trelleborg, nattfärja med sovkupé till Travemünde. Studiebesök den 19 och 20 juni. Därefter nattfärja och bussresa hem.
Kostnad:
Kursen finansieras till stor del av Landsbygdsprogrammet. Anmälningsavgift på 500 kr (exkl. moms) som inte återbetalas vid avbokning. Kostnad för logi faktureras i efterhand (ca 3000 kr), mat och dryck bekostas själv under resan.
Sista anmälningsdag:
17 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 21 maj klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter Öppnas i nytt fönster.

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet projektredovisning. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas när uppgifterna inte längre behövs. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (avtal) dataskyddsförordningen.

Kontakt