16 mar 2023 klocka 09.00 - 15.30

Uppstartskonferens om regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck

Illustration människor som sitter vid runt bord

Den 16 mars 2023 bjuder Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland in till en uppstartskonferens om regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Regeringen har i 2023 års regleringsbrev gett Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) i uppdrag att erbjuda länsstyrelserna stöd i utvecklingen av regionala resurscentra för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelserna har sedan 2018 haft i uppdrag att stödja utvecklingen av regionala resurscentra på några platser i landet. 2021 tillkom ett antal län i satsningen och 2023 ges ytterligare län möjlighet att ansluta till satsningen.

Syfte: Att sprida information om regeringsuppdraget och möjliggöra för intresserade parter att få relevant information inför utlysning av medel och kommande ansökningsförfarande.

Målgrupp: Representanter från de län som är intresserade av att utveckla regionala resurscentra med start 2023. Det vill säga representanter från länsstyrelserna på både handläggar- och chefsnivå samt strateger, chefer och politiker inom övriga myndigheter/organisationer på lokal och regional nivå.

Var:
Konferensen kommer att genomföras digitalt
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
08 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 mars klockan 23.30.

Kontakt