15 mar 2023 klocka 13.00 - 16.30

Välkomen på politikerutbildning i Linköping

Miljösamverkan Östergötland, MÖTA, bjuder in politiker i miljönämnderna, eller motsvarande, för en utbildning i allmän förvaltningsrätt, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Utbildningen omfattar även en genomgång av Länsstyrelsens olika roller vad gäller tillsyn, vägledning och revision av kommunerna. Medverkande är Länsstyrelsens enheter för rätts-, länsveterinär- och miljöskyddtillsyn.

Programmet för politikerutbildningen Pdf, 209.9 kB.

Utbildningen ges vid två tillfällen, det andra i Norrköping den 22 mars 2023 kl. 13:00 -16.30.

Mer information och anmälan till tillfället i Norrköping

Miljösamverkan Östergötland, MÖTA, är ett samarbete mellan länets tretton kommuner och Länsstyrelsen. Samverkan sker inom ämnesområdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Samarbetet ska öka samsynen, effektivisera tillsynen, utveckla tillsynsvägledning, stödja miljömålsarbetet och möjliggöra en ändamålsenlig kompetensutveckling.

Vi frågor kontakta:

Helene Rask-Lantz, Länsstyrelsens samordnare MÖTA, 010-223 54 52

Kristina Nyhlén, enhetschef miljöskyddstillsyn, Länsstyrelsen, 010-223 54 27

Yngve Blomberg, Miljöchef, samhällsbyggnadsförvaltningen, Kinda kommun, 0494-192 90

Var:
Auditoriet, Spektrumhuset i EbbePark, Linköping
Kostnad:
Självkostnadspris
Sista anmälningsdag:
15 feb 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Har du några särskilda önskemål om kost eller hjälpmedel, meddela det via mail till helene.rask@lansstyrelsen.se
Kontakt