20 apr 2023 klocka 09.00 - 16.00

Regionalt klimatanpassningsseminarium 2023 - Värme och människa i bebyggd miljö

Bild på två personer som tycker det är väldigt varmt 

Värmeböljor är den klimateffekt som väntas få störst påverkan på hälsan i Europa i framtiden. Hög lufttemperatur kan vara farligt för alla, men beroende på hälsotillstånd är vissa grupper mer sårbara.

Det här seminariet syftar till att beskriva vilka utmaningar vi står inför och vilka åtgärder som kan genomföras för att lindra negativa effekter av höga temperaturer, både i ett akut skede under en pågående värmebölja, men också i det förebyggande arbetet. Under seminariet ges konkreta tips om förebyggande arbete inom välfärden, fastighetsförvaltningen och stadsplaneringen. Du får också tips om hur du kan agera när värmeböljan slår till.

Program och länk för anmälan kommer i början av februari.

Var:
Mer information kommer
Kostnad:
Mer information kommer
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt