Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

10 jan 2023 klocka 09.00 - 15.45

En dag med fokus på våldsutövare

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till en konferens som presenterar forskning, behandlingsmetoder och goda exempel på vad det kan innebära att verka för att våldsutövare ändrar sitt beteende.

Insatser riktade till våldsutövare är en viktig del av arbetet med att förebygga och motverka våld. Sedan 1 augusti 2021 är det reglerat i socialtjänstlagen att socialnämnden ska verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Målet är att våldet ska upphöra.

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till en konferens som presenterar forskning och behandlingsmetoder men också lyfter goda exempel på vad det kan innebära att verka för att våldsutövare ändrar sitt beteende.

Målsättningen är att deltagarna efter konferensen ska ha fått kännedom om behandlingsmetod samt vilka våldsutövare som riskerar att upprepa våld. Men också inspiration till hur bemötande och behandling av våldsutövare kan utvecklas i länet.

Huvudmålgrupper är personal och chefer inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt andra som i sin yrkesroll möter våldsutövare. I mån av plats kan andra intresserade anmäla sig.

Vi bjuder på lunch och fika.

Har du några särskilda önskemål om kost eller hjälpmedel, meddela det via mail till emmelie.watsfeldt@lansstyrelsen.se

Anmälan är bindande men kan överlåtas. Vid förhinder ska platsen avbokas eller överlåtas till annan person i organisationen.

Program

9.00 Drop-in fika

9.30-9.45 Välkomna!

Emmelie Watsfeldt, Länsstyrelsen Östergötland, inleder dagen.

9.45-10.45 Två typer av partnervåldsförövare och skillnader i återfall.

Föreläsningen redogör för huvudresultaten från en avhandling om att identifiera de partnervåldsförövare som utgör störst risk att återfalla i nytt partnervåld. Avhandlingen baseras på partnervåldsförövare som anmäldes till polisen och var föremål för en strukturerad riskbedömning.

Joakim Petersson, lektor i kriminologi, Örebro Universitet.

10.45-11.00 Paus

11.00-12.00 Bemötande och förändring – Hur ökar vi möjligheterna?

Föreläsningen berör olika frågor om vad krävs för att ändra våldsutövarens beteende. Varför är samverkan viktig?

Margareta Hydén, professor emerita i socialt arbete vid Linköpings universitet, affilierad professor i kriminologi vid Stockholms universitet, legitimerad psykoterapeut. Margareta var också expert i utredningen ”Att bryta ett våldsamt beteende” (SOU 2018: 37) som låg till grund för lagändringen.

12.00-13.00 Gemensam lunch på Scandic

13.00-13.15 Välj att sluta - den nationella telefonlinjen

Telefonlinjen har varit nationell i snart ett år. Vad har hänt under de år som telefonlinjen varit i gång? Hur ser framtiden ut?

Ulf Calvert, Välj att sluta / Manscentrum

13.15-14.15 Kriminalvården – behandling av våldsutövare

Beskrivning av hur kriminalvårdens program för våldsutövare i nära relationer är utformade och varför. Erfarenheter, framgångsfaktorer och spaning framöver.

Ellinor Hallebro, programutbildare Kriminalvårdens huvudkontor samt David Ivarsson, psykolog, Kriminalvårdens huvudkontor och doktorand Lunds universitet.

14.15-14.20 Avrundning av dagen

Emmelie Watsfeldt, Länsstyrelsen Östergötland

14.20-15.00 Fika – passa på att mingla och diskutera dagen!

 

Var:
Scandic Frimurarhotellet
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
28 dec 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 december klockan 23.59.

Kontakt