Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

10 nov 2022 klocka 09.30 - 15.00

Tre skogsbetesträffar. Andra i Ringarum.

Kom med på en träff för att diskutera skötsel av skogsbeten. Vilka träd bör tas ut? Hur hantera insektskadad skog? Lyssna på länsstyrelsen, Skogsstyrelsens och en entreprenörs perspektiv. Du får också själv ta fram förslag på en huggning.

Lukrativa skogsbeten - fältvandring i Ringarum.

Kom med på en träff för att diskutera skötsel av skogsbeten. Vad är tillräckligt fodervärde och hur ser man till att skogsbetet inte blir för tätt? Vilka träd bör tas ut? Hur hantera insektskadad skog? Under dagen lyssnar vi på länsstyrelsen, Skogsstyrelsens och en entreprenörs perspektiv. Du får också själv ta fram förslag på hur en huggning ska göras.

Skogsbete är ett komplement till andra fodermarker. Miljöersättningen överträffar ekonomiskt andra skogsskötselmodeller. Timmer och ved kan tas ut i form av plockhuggning och luckhuggning. Enligt nuvarande plan kommer miljöersättningsåtaganden för skogsbete att kunna förnyas i samband med SAM-2023.

Avsätt gärna några timmar under hösten/ vintern för att tänka igenom fortsatt skötsel av ditt skogsbete: Är det för tätt? Finns det värdefullt virke att ta ut utan att skiktning eller olikåldrighet försämras? Finns det mer areal i trakten som kan växa in i en skogsbetesklass?

Länsstyrelsen bjuder på förmiddagskaffe. Du tar själv med egen lunch.

Kontakt:
Matilda Hansen
Telefonnummer: 010-223 55 34
E-postadress: matilda.hansen@lansstyrelsen.se

Välkommen till en intressant exkursion!

Var:
Ringarum
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
08 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 november klockan 23.59.

Kontakt