Plötslig ishalka i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

07 dec 2022 klocka 13.00 - 15.15

Att arbeta förebyggande med spel om pengar, digitalt spelande och skärmtid

Illustration av person som sitter vid en datorskärm

Många vuxna är oroliga för barn och ungas skärmanvändning och spelande. Länsstyrelserna har därför tagit fram ett kunskapsstöd som kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion om skärmtid och spelande.

Länsstyrelserna i åtta mellansvenska län i samverkan med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning bjuder in till ett inspirationsseminarium för närmare genomgång av materialet och erfarenhetsutbyte. Folkhälsomyndigheten och CAN ger oss den senaste kunskapen om barn och ungas skärmvanor och spelande samt tydliggör vikten av att arbeta förebyggande.

Kunskapsstödet och seminariet vänder sig till olika professioner inom till exempel skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer. Men även till föräldraskapsstödjare och ANDTS-samordnare eller yrkesverksamma som möter föräldrar. Syftet med materialet är att öka kunskapen hos föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet.

Anmälan sker via Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats Öppnas i nytt fönster.

Inbjudan och program Pdf, 137.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Var:
Digital via Zoom, länk skickas ut efter sista anmälningsdag.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
02 dec 2022

Kontakt