28 nov 2022 klocka 10.00 - 12.00

INSTÄLLT. Energikollen - gruppträff inom Greppa Näringen 28 november

Lär dig att spara energi och pengar genom gruppträffar om energieffektivisering på gårdsnivå.

 Under två timmar går vi igenom vilka delar av företaget som använder mycket energi och vilka sparmöjligheter som finns. Vi diskuterar också jordbrukets påverkan på klimatet. Rådgivaren Helena Hägg Olsson går igenom hur du gör en egen energikartläggning på din gård och du får med dig checklistor och material. Du kan sedan utföra en energikartläggning på egen hand eller med hjälp av en rådgivare.

Träffen bidrar till att minska den totala energianvändningen och höja kunskapsnivån i lantbruks- och trädgårdsföretag kring energifrågor. Målgruppen är lantbrukare.

Länsstyrelsen bjuder på fika.

För mer information kan du kontakta:
Maria Weigl
Mailadress: maria.weigl@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 55 00

Var:
Linköping (plats meddelas senare)
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
21 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 november klockan 23.59.

Kontakt