21- 27 nov 2022 klocka 00.00 - 00.00

En vecka fri från våld

Svartvit bild på ett par händer i olika storlekar och åldrar med en textruta som säger "Ett Östergötland fritt från förtryck och våld"

Foto: Scandinav bildbyrå

Under vecka 47 uppmärksammas den nationella kampanj- och aktivitetsveckan En vecka fri från våld i Östergötlands län. Här kommer vi samla de aktiviteter som sker i länet under veckan.

Ett Östergötland fritt från förtryck och våld

2022 infaller En vecka fri från våld vecka 47. Veckan är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN och stödjs av Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges kommuner och Regioner samt länsstyrelserna. Initiativet har varit årligen återkommande och under veckan sker aktiviteter såväl nationellt som lokalt. Syftet med veckan är att uppmärksamma att våld går att förebygga.

Som ett led i det regionala arbetet för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor kommer Länsstyrelsen Östergötland att samla de initiativ och insatser som genomförs i länet. Att samla aktiviteter i ett gemensamt program syftar till att sprida, tillgängliggöra och erbjuda allmänheten en överblick över de aktiviteter som sker i anslutning till veckan.

I programmet kommer även aktiviteter som sker veckan innan och efter att publiceras.

Anordnar din verksamhet aktiviteter under En vecka fri från våld?

Planerar och genomför din verksamhet någon aktivitet i samband med En vecka fri från våld och vill finnas med i programmet? Kontakta Johan Landstedt på Länsstyrelsen Östergötland. Programmet kommer uppdateras löpande.

Program

Uppdatering sker löpande under hösten.

Mer information kommer.

Relationsvåldsteamet i Finspång på sociala medier

Under veckan har du möjlighet att följa relationsvåldsteamet på Finspångs kommuns Instagram-konto Vi Driver Finspång Framåt. Där kommer vi visa upp vår verksamhet och vilket stöd vi kan ge. Vi kommer också berätta om olika aktiviteter som sker under veckan.

Arrangör: Finspångs kommun

Plats: Finspångs kommuns Instagram-konto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tid: 21-25 november kl. 8.00-15.00

FREDA

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till en utbildning i FREDA – kortfrågor.

Målsättningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha fått en fördjupad kunskap om våld i ungas partnerrelation samt socialtjänstens ansvar för målgruppen. Målsättningen är även att deltagarna får kunskap kring att fråga om våld med stöd av FREDA – kortfrågor.

Teori kommer att varvas med praktiska exempel från det sociala arbetet med klienter. Samtliga deltagare behöver ha tillgång till egen dator.

Utbildningen omfattar 2 utbildningstillfällen och erbjuds inom ramen för Länsstyrelsens regionala uppdrag.

Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland

Plats: Digitalt via Zoom

Tid: 9.00-16.00

Mer information och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnskyddsteam Region Östergötland informationsbord

Barnskyddsteamet informerar om barn som far illa. Vi berättar om verksamheten, vår jourtelefon och föreläsningar/utbildningar som teamet anordnar. Du kan också få tips och hjälp kring hur du både som privatperson och medarbetare inom Region Östergötland gör en anmälan till Socialtjänsten.

Arrangör: Barnskyddsteam Region Östergötland

Plats: Sjukhusentrén Motala Lasarett

Tid: 11.00-15.00

Mer information och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fackeltåg

Fackeltåg genom centrala Finspång, som en manifestation mot våld i nära relation. Vi samlas på Bergska skolans fotbollsplan 21/11 kl. 17.45. Vi går till förvaltningstorget i Finspång, där det blir tal av BRÅ-ordförande i kommunen samt musik.

Arrangör: Finspångs kommun

Plats: Samling på Bergska skolans fotbollsplan

Tid: 17.45-20.00

Verkligheten fortsätter bortom skärmen - Vet du vad barn och unga möter på internet och hur du kan samtala med dem?

Välkommen att delta på kostnadsfri föreläsning av Novahuset!

Denna föreläsning riktar sig till de viktigaste personerna i barns liv; vuxna i barns närhet. Vi kommer tala om hur barns liv på internet ser ut, hur lagen fungerar på internet, sociala plattformar, pornografi och nakenbilder samt hur vi kan fånga upp utsatta barn och ha förebyggande samtal om internet.

Det kommer även finnas tid för frågor efteråt.

Arrangör: Novahuset

Plats: Vagnhallen i Föreningshuset Fontänen på Västra vägen 32 i Linköping samt digitalt

Tid: 18.00-20.00

Mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och länk till anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relationsvåldsteamet i Finspång på sociala medier

Under veckan har du möjlighet att följa relationsvåldsteamet på Finspångs kommuns Instagram-konto Vi Driver Finspång Framåt. Där kommer vi visa upp vår verksamhet och vilket stöd vi kan ge. Vi kommer också berätta om olika aktiviteter som sker under veckan.

Arrangör: Finspångs kommun

Plats: Finspångs kommuns Instagram-konto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tid: 21-25 november kl. 8.00-15.00

Hur kan jag upptäcka och bemöta barn som far illa?

Barn kan fara illa genom att utsättas för våld, förtryck och bristande omsorg. Det är lätt att känna osäkerhet kring hur du ska göra och agera i din professionella yrkesroll eller som privatperson. Region Östergötlands Barnskyddsteam berättar hur detta kan ta sig uttryck, hur det kan upptäckas och hanteras liksom vilka konsekvenser det kan få om barn får hjälp eller inte. Ett samarrangemang mellan Svenska kyrkan, Linköpings kommun och Region Östergötland.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla.

Vill du ha frukost 08.15? Anmäl det till frida.carlsson@svenskakyrkan.se senast 18 nov.

Arrangör: Svenska kyrkan, Linköpings kommun, Barnskyddsteamet, Region Östergötland

Plats: S:t Lars kyrka, Linköping

Tid: 08:30-10:00

Mer information och anmälan: Frida Carlsson frida.carlsson@svenskakyrkan.se

FREDA

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till en utbildning i FREDA – kortfrågor.

Målsättningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha fått en fördjupad kunskap om våld i ungas partnerrelation samt socialtjänstens ansvar för målgruppen. Målsättningen är även att deltagarna får kunskap kring att fråga om våld med stöd av FREDA – kortfrågor.

Teori kommer att varvas med praktiska exempel från det sociala arbetet med klienter. Samtliga deltagare behöver ha tillgång till egen dator.

Utbildningen omfattar 2 utbildningstillfällen och erbjuds inom ramen för Länsstyrelsens regionala uppdrag.

Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland

Plats: Digitalt via Zoom

Tid: 9.00-16.00

Mer information och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnskyddsteam Region Östergötland informationsbord

Barnskyddsteamet informerar om barn som far illa. Vi berättar om verksamheten, vår jourtelefon och föreläsningar/utbildningar som teamet anordnar. Du kan också få tips och hjälp kring hur du både som privatperson och medarbetare inom Region Östergötland gör en anmälan till Socialtjänsten.

Arrangör: Barnskyddsteam Region Östergötland

Plats: Sjukhusentrén US Linköping

Tid: 11.30-15.00

Mer information och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsdag tema våld mot äldre

Region Östergötland bjuder nu in till en utbildningsdag om våld mot äldre som vänder sig både till dig som är yrkesaktiv inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller kommunal omsorg och till dig som utbildar om våld i nära relationer.

Ungefär 10-15% av alla äldre personer beräknas ha varit utsatt för våld eller övergrepp sedan de fyllde 65 år. Äldre personer blir utsatta av partners, vuxna barn och andra familjemedlemmar, men även av vård- och omsorgspersonal. Våldet riskerar att leda till sämre hälsa och livsvillkor, men trots detta är våld mot äldre ofta ett dolt samhällsproblem som sällan uppmärksammas.

Dagen kommer bjuda på kunskap om våld mot äldre, tips på hur man kan ställa frågor om våld och vilken hjälp som kan erbjudas från samhällets sida. Föreläsningar sker både ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv och ett kommunalt perspektiv. Under eftermiddagen tränar vi tillsammans på svåra situationer som kan uppstå i mötet med utsatta äldre personer och utforskar alternativa sätt att hantera situationer som från början kan kännas utmanande. Dramapedagoger kommer att lotsa oss i forumteater. Deltagande i den interaktiva teatern är frivilligt.

Arrangör: Region Östergötland

Plats: Equmeniakyrkan, Drottninggatan 22, Linköping

Tid: 8.00-16.00

Kontaktuppgifter: Karolin Olstam, karolin.olstam@regionostergotland.se

Relationsvåldsteamet i Finspång på sociala medier

Under veckan har du möjlighet att följa relationsvåldsteamet på Finspångs kommuns Instagram-konto Vi Driver Finspång Framåt. Där kommer vi visa upp vår verksamhet och vilket stöd vi kan ge. Vi kommer också berätta om olika aktiviteter som sker under veckan.

Arrangör: Finspångs kommun

Plats: Finspångs kommuns Instagram-konto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tid: 21-25 november kl. 8.00-15.00

Barnskyddsteam Region Östergötland informationsbord

Barnskyddsteamet informerar om barn som far illa. Vi berättar om verksamheten, vår jourtelefon och föreläsningar/utbildningar som teamet anordnar. Du kan också få tips och hjälp kring hur du både som privatperson och medarbetare inom Region Östergötland gör en anmälan till Socialtjänsten.

Arrangör: Barnskyddsteam Region Östergötland

Plats: Sjukhusentrén Vrinnevisjukhuset

Tid: 11.00-14.00

Mer information och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relationsvåldsteamet i Finspång på sociala medier

Under veckan har du möjlighet att följa relationsvåldsteamet på Finspångs kommuns Instagram-konto Vi Driver Finspång Framåt. Där kommer vi visa upp vår verksamhet och vilket stöd vi kan ge. Vi kommer också berätta om olika aktiviteter som sker under veckan.

Arrangör: Finspångs kommun

Plats: Finspångs kommuns Instagram-konto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tid: 21-25 november kl. 8.00-15.00

Teater Treo

Linköpings Stadsbibliotek i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland och Social- och omsorgsförvaltningen uppmärksammar Orange Day, En vecka från från våld med en teater. Tårar är för svaga. Den berör våld bland äldre personer. Teatern är kostnadsfri.

Arrangör: Linköpings Stadsbibliotek

Plats: Linköpings Stadsbibliotek

Tid: 14.00-16.00


Relationsvåldsteamet i Finspång på sociala medier

Under veckan har du möjlighet att följa relationsvåldsteamet på Finspångs kommuns Instagram-konto Vi Driver Finspång Framåt. Där kommer vi visa upp vår verksamhet och vilket stöd vi kan ge. Vi kommer också berätta om olika aktiviteter som sker under veckan.

Arrangör: Finspångs kommun

Plats: Finspångs kommuns Instagram-konto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tid: 21-25 november kl. 8.00-15.00

Träffa relationsvåldsteamet i Finspång

Kom och träffa relationsvåldsteamet i Kristallen i centrala Finspång. Vi berättar om vår verksamhet och vilket stöd vi kan erbjuda. Du är välkommen att ställa dina frågor.

Arrangör: Finspångs kommun

Plats: Kristallen, centrala Finspång

Tid: 10.00-15.00

Ljusmanifestation

Ljusmanifestation för alla de kvinnor som lever eller har levt under mäns våld och förtryck. Varje år dödas kvinnor i Sverige av en man som dom har eller har haft en nära relation med. Detta är den yttersta konsekvensen av mäns våld mot kvinnor. Den 25:e november är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Våldet är en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter och därför måste vi fortsätta det viktiga arbetet för alla kvinnors rätt att leva i trygghet. Kom och var med oss och tänd ett ljus för alla de kvinnor som lever eller har levt under mäns våld och förtryck.

Arrangör: Tjejjouren Beata och Kvinnojouren Ellinor

Plats: Stora torget, Linköping

Tid: 17:00-18:00

Prevention - makt, ledarskap och ansvar, digital konferens

Arrangör: Unizon och MÄN, tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten.

Mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information kommer.

Våld i nära relationer tema HBTQI

Region Östergötland bjuder nu in till en utbildningsdag om våld i nära relationer med tema HBTQI med Suzann Larsdotter som vänder sig både till dig som är yrkesaktiv inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, kommunal omsorg eller ideell sektor.

Våld i nära relation är ett globalt samhällsproblem som förekommer inom alla grupper. En grupp som är särskilt utsatt är HBTQI-personer på grund av de rådande heteronormativa föreställningarna kring våld i nära relation. Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Den som arbetar inom vård och omsorg behöver ha kompetens om hbtqi-personers livsvillkor för att kunna ge ett gott bemötande och kunskapsbaserade insatser.

Suzann Larsdotter är auktoriserad sexolog och socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi. Suzann har många års erfarenhet av att möta personer som lever i HBTQI-relationer. Suzann har även arbetat som utredare på NCK och mött utsatta personer i sitt arbete på Kvinnofridslinjen. Suzanne driver i dagsläget Sexologibyrån och var tidigare sakkunnig i sexualupplysning vid RFSU i många år. Dagen kommer bjuda på kunskap om våld i nära relationer med tema HBTQI , tips på hur man kan ställa frågor om våld och vilken hjälp som kan erbjudas från samhällets sida. Skiljer sig våldet i HBTQI-relationer? Hur i sådana fall? Vilka hinder kan våldsutsatta HBTQI-personer möta från sin omgivning?

Arrangör: Region Östergötland

Plats: Frimurarehotellet, St Larsgatan 14 Linköping

Datum och tid: 29 november kl. 13.00-16.00

Kontaktuppgifter: Karolin Olstam, karolin.olstam@regionostergotland.se

Sexuellt våld och bemötande med fokus på unga

Stödorganisationen Storasyster arbetar stödjande och kunskapshöjande för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld och erbjuder stöd till de som blivit utsatta och deras anhöriga. Julia Engström som arbetar som anhörigsamordnare och kurator föreläser om sexuellt våld och bemötande med fokus på unga.

Föreläsningen kommer innehålla information om Storasysters verksamhet och deras arbete med personer som har blivit utsatta för sexuellt våld, med fokus på ungas utsatthet i olika typer av relationer. Storasyster kommer lyfta vanliga reaktioner, känslor och konsekvenser av utsatthet samt ge en inblick i hur vi kan bemöta unga med erfarenhet av sexuellt våld.

Gratis. Begränsat antal platser. Ingen föranmälan krävs.

Arrangör: Norrköpings kommun i samarbete med föreningarna Kvinnojouren, Soroptimisterna, Zonta

Plats: Matteusskolan, Norra Promenaden 116, Norrköping.

Datum och tid: 29 november kl. 17:00-19:00

Sexuellt våld mot unga

Julia Engström, som arbetar som kurator på stödorganisationen Storasyster, föreläser om sexuellt våld med fokus på unga.

Föreläsningen kommer att innehålla information om Storasysters verksamhet och deras arbete med personer som blivit utsatta för sexuellt våld. Storasyster kommer att lyfta vanliga reaktioner, känslor och konsekvenser av utsatthet samt ge en inblick i hur vi kan bemöta unga med erfarenhet av sexuellt våld.

Arrangör: Kvinnojouren i Norrköping, Zonta, Soroptimisterna, Frideborg, Norrköpings kommun

Plats: Matteusskolan, Norra Promenaden 116, Norrköping

Datum och tid: 29 november kl. 17:00-19:00

Var:
Se respektive aktivitet om den är fysiskt på plats eller digital
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Anmälan av aktivitet till programmet

Du behöver fylla i och skicka in formuläret en gång för varje aktivitet som er verksamhet vill anmäla till programmet.

Er aktivitet behöver vara relevant och förenlig med kampanjveckans syfte för att publiceras i programmet. Om oklarheter uppstår kontaktar vi er.

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Om du inte fått en bekräftelse har något blivit tokigt. Kontakta oss i så fall, se kontaktperson längst ner på denna sida.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 november klockan 23.59.

Kontakt