11 okt 2022 klocka 09.00 - 14.45

Utbildningsdag Länsrutinen

Två barn sitter på ett elskåp. Bilden är kapad så att inte huvudena syns.

Rutiner kring handläggning av ärenden som rör misstanke om vålds- och sexualbrott mot barn, i Östergötlands län.

Flera olika myndigheter arbetar med utredningar om barn i samband med misstanke om våld eller sexuella övergrepp. Arbetet hålls samman genom en gemensam Länsrutin som beskriver de olika myndigheternas ansvar samt hur de ska samverka kring barnet.

Dagen riktar sig till personal som nyligen börjat inom socialtjänst, barn- och skolhälsovård, skola, barnsjukvård och polis och åklagarväsendet, men är öppen för alla intresserade. Syftet med utbildningsdagen är att för dig som är ny skapa en insyn i hur de olika myndigheternas arbete bedrivs, för att du sedan ska kunna använda kunskapen i ditt eget arbete. Föreläsarna kommer från de samverkande myndigheterna och bidrar med sina egna erfarenheter från praktiskt arbete med dessa frågor.

Innehåll för dagen

9.00-9.15 Introduktion: Martina Gavranovic – Länsstyrelsen Östergötland

Inledning och några korta ord om Länsrutinen - Barnmisshandel och sexuella övergrepp.

9.15-10.00 Socialtjänsten: Susanne Malmgren och Matilda Tjädermo

Vad händer när en anmälan inkommer? Hur görs en skyddsbedömning? Vilka överväganden gör socialförvaltningen innan en polisanmälan? Vilka överväganden gör socialförvaltningen innan ett omedelbart omhändertagande eller ansökan om LVU? Vilken hjälp kan socialförvaltningen erbjuda en familj där barn utsatts för övergrepp?

10.00-10.15 PAUS

10.15-11.00 Polis och åklagare: Christa Sangrud och Emilia Barsk

Vad händer när en anmälan inkommer? Vilka överväganden görs när man tar ställning till om en misstänkt ska frihetsberövas eller inte? Vilka bevissvårigheter finns när det gäller

barnutredningar? När bör man från annan myndighet göra polisanmälan direkt och inte enbart anmäla oro till socialförvaltningen? Hur är det med sekretessen för övriga myndigheter gentemot polis och åklagare?

11.00-11.30 Särskild företrädare för barn: Gustav Moleklint

Vad består uppdraget i? Vilka överväganden gör särskilda företrädaren innan förhör eller läkarundersökning tillåts? Vad avgör om man för en skadeståndstalan för barnets räkning eller inte?

11.30-12.30 LUNCH

12.30-13.15 Läkare och rättsläkare: Peter Wide och Emma Wernvik

Vad är det som gör att sjukvårdspersonal fattar misstankar om övergrepp? Hur kan man från läkarhåll göra bedömningar om vad som orsakat skador hos barn? Vad betyder det om en skada inte uppkommit? Hur snart måste en läkarundersökning ske efter ett övergrepp?

13.15-14.00 Barnpsykiatrin: Beata Malmgren

Hur mår barn som utsatts för våld och övergrepp? Vilken hjälp kan barn och familj erbjudas?

14.00-14.15 PAUS

14.15-14.45 Barnahus: Anna Pettersson 

Barnahus presenterar sin verksamhet.

Var:
Digitalt via Skype. Länk skickas ut efter sista anmälningsdag.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
30 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 30 september klockan 23.59.

Kontakt