Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

28 sep 2022 klocka 09.00 - 12.00

Seminarium: Kommunernas roll i effektutmaningen del 2

Inbjudan

God tillgång till el är en förutsättning för att kommuner ska kunna expandera och ligga i framkant. Dessvärre är bristen på elkapacitet i Sverige är ett aktuellt, tidskänsligt och växande problem. Under det här seminariet får du chansen att lära dig mer om elnäten, vilka utmaningar som finns och att diskutera dessa med kommuner och elnätsägare.

Elbehovet förväntas öka mycket under de kommande åren eftersom vi har större behov av exempelvis elektrifierade fordon och elintensiva industrier. Kapacitet kan ta lång tid att bygga ut, därför arbetar Energikontoret Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland tillsammans för att stötta olika aktörer i den här frågan – så att fler kommuner, företag och elnätsföretag kan säkra tillgången till elenergi.

Förmiddagen är indelade i fyra olika pass med fokus på att öka kunskapen kring området samt dialog mellan olika aktörer. Passen kommer att innehålla rena föreläsningsdelar där vi tar upp elnäten och hur de är uppbyggda och att elnätsägarna berättar vilka utmaningar de har. Vidare kommer förmiddagen också innehålla delar med fokus på att öka förståelsen för kommunala- och elnätsprocesser. Vi kommer avsluta halvdagen med framtidsspaning samt ett öppet forum där det finns möjlighet att boka enskilda möten eller ha fortsatt diskussion kring frågorna.

Varmt välkommen till denna halvdag som kommer att ge lite bättre förståelse om kapacitetsproblematiken, möjlighet till dialog med olika aktörer och hur det går att arbeta med effektutmaningen!

Anmäl dig via Energikontorets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VAR:
På plats i Linköping - lokal kommer
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 sep 2022

Kontakt