01 dec 2022 klocka 08.30 - 16.00

Kunskapshöjande dag om prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland bjuder in till en kunskapshöjande dag om prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Syftet är att ge en inblick i den handel med människokroppen som dagligen sker runt om i Sverige. En handel som sker i det dolda i vår närhet.

Målgrupp: Yrkesverksamma och politiker som i sin roll kan möta individer i prostitution och/eller verkar för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor inklusive prostitution och människohandel.

Här kommer ett reviderat program för dagen. Observera att dagen nu arrangeras via Zoom, det ger dig möjlighet att delta på hela dagen, delar av dagen och även sitta tillsammans med din arbetsgrupp.

Program:

8:30-8:40 Hej och välkomna!

8:40-9:20 Elina Jonsson beredskapshandläggare Länsstyrelsen Östergötland, berättar om Kvinnors utsatthet vid konflikt och flykt. Jurist och tidigare diplomat i Ryssland med erfarenhet av arbete i Ukraina

9:20-9:40 Jämställdhetsmyndigheten, Katerina Ninic informerar om Jämställdhetsmyndighetens uppdrag och Prostitution och människohandel ur ett internationells och nationellt perspektiv.

9:40-10:00 Paus

10:00-11:00 Brottsförebyggande rådet, Lina Fjelkegård berättar om de erfarenheter som dragits av utredningarna Köp av sexuell tjänst samt Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling – En uppföljning av lagens tillämpning.

11:00-11:20 Paus

11:20-12:00 Regionkoordinator för prostitution och människohandel Yvonne Magnusson och Nicole Larsson från Polisregion Öst berättar om sina uppdrag och delar med sig av sina erfarenheter från länet.

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:40 Lena Gunnarsson- heterosexuell sugardejting i Sverige. Sugardejtingsajter lyfts fram som en nyckelaktör i expansionen av sexindustrin. Men är det att likställa med vanlig prostitution och vad säger den målgrupp som lockas in i det här? Lena Gunnarsson, genusforskare vid Örebro Universitet har under ett par år drivit ett forskningsprojekt med fokus på detta.

14:40- 15:00 Paus

15:00-15:45 Paulina Bengtsson, föreläsare och grundare av Nova-huset ger utifrån sina erfarenheter råd och tips inför bemötande av personer som befinner sig i prostitution och människohandel.

15:45-16:00 Avslutning och tack för idag!

Anmäl dig till: karolin.olstam@regionostergotland.se

Var:
Digitalt via Zoom
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
25 nov 2022

Kontakt