Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

20 sep 2022 klocka 09.00 - 12.00

Jämlikhet i praktiken (Stockholm//Göteborg)

Illustration på portfölj med texten rasism i arbetslivet

Välkommen till Länsstyrelsernas utbildning i att arbeta strategiskt mot rasism i kommuner, regioner och statliga myndigheter. Utbildningen riktar sig till dig som är tjänsteperson inom offentlig sektor, och består av två webbinarier och en fysisk träff i Stockholm eller Göteborg.

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram ett metodstöd för applicering av ett rättighetsbaserat arbetssätt med avseende på hudfärg och etnicitet. Vi kallar det "Metodstöd för en antirasistisk praktik". Efter genomförd utbildning kommer du att kunna tillämpa metoden och försäkra dig om att verksamheten jobbar jämlikt.

Du får konkreta metoder och verktyg för att skapa och implementera jämlikhetsstrategier på ett systematiskt sätt. Efter genomgången utbildning kan du fungera som särskilt sakkunnig i den praktiska tillämpningen av antirasism och hjälpa dina kollegor att applicera "Metodstöd för en antirasistisk praktik".

Navigera rätt i jämlikhetsarbetet

Att driva jämlikhetsarbete I kommuner, regioner och statliga myndigheter för med sig speciella utmaningar. Tjänstepersonen behöver följa skiftande politiska prioriteringar, leva upp till kraven på effektivitet och samtidigt bevaka mänskliga rättigheter.

Utbildningen syftar till att utveckla din förmåga att bidra till ett systematiskt och metodiskt arbete mot rasism i din organisations verksamhet och att navigera rätt när utmaningar uppstår längs vägen.

Kursens innehåll

Under utbildningen får du

  • kunskaper om mänskliga rättigheter och principerna bakom det rättighetsbaserade arbetssättet
  • utveckla din kompetens att genomföra ett antirasistiskt arbete i den egna organisationens verksamhet
  • kompetens om hur antirasism vävs in i planering, styrning och utvärderingssystem
  • ta del av expertkunskaper i användningen av "Metodstöd för antirasistisk praktik" genom verksamhetsnära case
  • kunskaper om hur du hanterar motstånd i organisationen och skapar motivation
  • utrymme för utbyte med andra deltagare om specifika och personliga utmaningar i den egna verkligheten av antirasistiskt arbete inom offentlig sektor.
  • diplomering vid genomförd utbildning.

Vårt ansvar att arbeta rättighetsbaserat

Rasism är ett utbrett problem i samhället, det visar bland annat rapporten "Erfarenheter av rasism i kontakt med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter" (Forum för levande historia). Samtidigt bär alla offentliga aktörer ett ansvar för att individer och grupper inte diskrimineras i mötet med den egna verksamheten. Den av FN rekommenderade metoden för att uppnå det är det rättighetsbaserade arbetssättet.

Utbildare

Utbildare är Kitimbwa Sabuni och Vladimir Guala, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Tre moduler – tre tillfällen

Utbildningen består av tre moduler eller tillfällen. Den första och sista modulen genomförs som webbinarier. Modul 2 är en fysisk träff i Stockholm.

  • Modul 1: Webbinarium, 20 september kl. 09.00–12.00
  • Modul 2: Stockholm, 4 oktober, kl. 09.30–15.30 alternativt Göteborg den 6 oktober, klockan 09.30 - 15.30
  • Modul 3: Webbinarium, 18 oktober, kl. 09.00–12.00

Anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats för att delta i Stockholm Länk till annan webbplats.

Anmälan på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats för att delta i Göteborg Länk till annan webbplats.

VAR:
Två webbinarier samt en fysisk träff på Regeringsgatan 66, Stockholm, Lokal: Grand
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri. Eventuell resa och boende betalas av deltagaren.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
09 sep 2022

Kontakt