Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

30 maj 2022 klocka 07.00 - 19.30

Följ med på en studieresa med fokus på biogasanläggningar!

Biogasanläggning

Den 30 maj 2022 har intresserade ekologiska och konventionella jordbruksföretagare möjlighet att följa med på en studieresa med tema biogasanläggning. Fokus på denna resa är större men lantbruksnära anläggningar som producerar fordonsgas. Denna studieresa är helt kostnadsfri.

Studiebesöken ger oss inblick i hur andra har gjort, vilka utmaningar finns på vägen från idé till genomförande. Valmöjligheter och alternativa lösningar är många. Vilka politiska signaler kan skapa de rätta förutsättningarna, vilka stödmöjligheter finns? Detta med mycket annat kommer vi att lyfta under bussturen.

Vi kommer under förmiddagen att göra det första studiebesöket hos Alvesta Biogas AB. Alvesta Biogas AB ägs gemensamt av 11 lantbrukare samt Växjö Stifts Egendomsnämnd. På en dag tar biogasanläggningen emot fyra till fem lastbilslass med totalt cirka 150 ton flytgödsel, slakt- och matavfall. Av detta bildas ca 4 000 kg biogas.

Under eftermiddagen gör vi det andra studiebesöket hos Hagelsrums Biogas, Hagelsrums gård, Målilla. Biogasanläggningen har byggts ut i flera steg och man förädlar gasen till fordonsgas som sedan säljs på fyra egna tankstationer. Hagelsrums Biogas AB producerar i dagsläget 10–12 GWh enbart ifrån gödsel från två-tre gårdar.

Bussen avgår klockan 07.00 från Biltemas parkering i Linköping och är tillbaka på samma plats runt klockan 19.30.

Anmälan är bindande. Vid uteblivet deltagande utan att ha meddelat förhinder senast 24 timmar kommer debiteras 500 kronor. Förhinder meddelas via mejl till Maria Weigl.

Dagen är ett samarrangemang mellan projekten minskad klimatpåverkan och förnybar energi och ekologisk kompetensutveckling inom EU:s landsbygdsprogram och klimatklivet.

Läs mer om de anläggningar vi kommer besöka här Pdf, 342.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Medverkan:

Johan Benjaminsson, Jordbruksverket, Gasefuels AB

Kristian Petersson, Vreta Kluster, LRF

Lars Sjösvärd, Lagros AB

Från Länsstyrelsen deltar:

Susanne Claesson och Lina Tillby, Klimatklivet

Maria Weigl och Susanne Boe Skåmedal, Enheten för landsbygd

VAR:
Bussresa till Alvesta och Målilla
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
23 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 23 maj klockan 16.20.

Kontakt