08 jun 2022 klocka 10.00 - 11.00

Webbinarium om kommunernas roll i effektutmaningen

Bild på en kraftledning

God tillgång till el är en förutsättning för att kommuner ska kunna expandera och ligga i framkant. Dessvärre är bristen på elkapacitet i Sverige är ett aktuellt, tidskänsligt och växande problem. Under den här inspirationsföreläsningen får du höra hur andra kommuner har arbetat med eleffektfrågan.

Elbehovet förväntas öka mycket under de kommande åren eftersom vi har större behov av exempelvis elektrifierade fordon och elintensiva industrier. Kapacitet kan ta lång tid att bygga ut, därför arbetar Energikontoren i Östra Mellansverige och Länsstyrelsen Östergötland tillsammans för att stötta olika aktörer i den här frågan – så att fler kommuner, regioner, företag och elnätsföretag kan säkra tillgången till elenergi.

Under en timmes föreläsning kommer du få höra hur Helsingborg kommun och Uppsala kommun, som gått i bräschen i den här frågan, valt att arbeta med eleffektfrågan. Till detta kommer även ett kort inspel från regionnätsägaren Vattenfall Eldistribution AB.

Varmt välkommen till denna inspirationsföreläsning som kommer att ge lite bättre förståelse om kapacitetsproblematiken och hur det går att arbeta med effektutmaningen!

Datum och tid: 8 juni klockan 10.00-11.00

Plats: Digitalt via Zoom. Inbjudan kommer efter att din anmälan är gjord

Målgrupp: Tjänstepersoner och politiker som arbetar på en kommun i Östergötlands län, Örebro län, Uppsala län, Sörmlands län eller Västmanlands län

Pris: Kostnadsfritt

Anmälan: Via denna länk Länk till annan webbplats.

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
06 jun 2022

Kontakt