Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

31 aug 2022 klocka 13.00 - 16.00

Hur kan vi stärka det lokala hälsofrämjande och förebyggande arbetet med barn och unga?

Välkommen till en utbildning om risk- och skyddsfaktorer som påverkar barn och ungas hälsa och utveckling och hur organisationer kan arbeta förebyggande med detta.

För att främja goda uppväxtvillkor krävs insatser från många olika aktörer inom en rad sektorer. Grunden i arbetet är kunskap om risk- och skyddsfaktorer som påverkar barn och ungas hälsa och utveckling. Genom att utgå från en gemensam kunskapsbas och arbeta tillsammans över organisations- och förvaltningsgränser kan vi bli mer framgångsrika och resurssmarta i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Under dagen kommer vi också att samtala om hur organisationer kan arbeta förebyggande med risk- och skyddsfaktorer som utgångspunkt.

Utbildningen riktar sig till de kommuner som ingår i Länsstyrelsens arbete med Alla barn i Östergötland och är en kortare version av utbildningen som erbjöds den 29 mars.

Föreläsare: Camilla Pettersson, Fil.dr i folkhälsovetenskap

VAR:
Zoom (länk skickas ut innan utbildningstillfället)
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
26 aug 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 26 augusti klockan 23.30.

Kontakt