Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

11 okt 2022 klocka 13.00 - 16.00

Rasism i arbetslivet

Länsstyrelsen bjuder in till en kunskapsdag om rasism i arbetslivet.

Rasism berör en stor del av befolkningen och är ett stort samhällsproblem som angår oss alla. Det påverkar såväl enskildas livsvillkor som samhällsutvecklingen i ett större perspektiv. Trots detta finns det en upplevelse hos många att det är svårt och känsligt att prata om rasism och det kan vara svårt att lyfta frågor om rasism och likvärdigt bemötande i en verksamhet.

Denna upplevelse kan hänga samman med att rasism belyser maktstrukturer, normer och föreställningar som skapar privilegier för vissa och systematiskt utanförskap för andra när det gäller tillgång till rättigheter, makt och inflytande.

Konferensen vänder sig till målgrupp arbetsgivare och syftar till att höja kunskap om rasism, dess olika uttryck och orsaker samt några exempel på hur arbetsgivare kan arbeta för att motverka och förebygga rasism.

Program

13.00-13.10 Inledning Länsstyrelsen Östergötland

13.10-13.45 Om regeringens uppdrag att utveckla arbetet mot rasism i arbetslivet, Kitimbwa Sabuni, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholm

13.45-13.50 Kort paus

13.50-14.25 Vita privilegier och diskriminering-processer som vidmakthåller rasifierade ojämlikheter i arbetslivet, Martin Wolgast, forskare, Psykologiska institutionen Lunds universitetet

14.25-14.45 Fikapaus

14.45-15.20 Tidsojämlikhet och rasism i arbetslöshetskomplexet, Paula Mulinari, forskare, Institutionen för socialt arbete, Malmöuniversitetet

15.20-16.00 Panelsamtal och avslutning. I panelen deltar Kitimbwa Sabuni, Martin Wolgast och Paula Mulinari

 

VAR:
Konsert och Kongress i Linköping, lokal Opera
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
23 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 106 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 23 september klockan 23.30.Kontakt