Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

20 apr 2022 klocka 09.00 - 11.00

Välkomna på samverkansseminarium för Östergötlands lokala och regionala energi- och klimatmål

Framsida på Östergötlands energi-och klimatstrategi

Vilka åtgärder krävs för att vi tillsammans ska nå de regionala och lokala energi- och klimatmålen? Genom att samlas kring gemensamma utmaningar och åtgärder har vi möjlighet att komma mycket längre i arbetet framåt. Därför bjuder nu Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland in till detta seminarium där vi kommer att arbeta tillsammans för att hitta vägar framåt.

År 2019 antogs Östergötlands energi- och klimatstrategi och efter det har även handlingsplaner för strategins sex insatsområden tagits fram. Dessa är resultat av en bred samverkan i länet där ni som kommun har haft en viktig roll. I kommunerna har det också tagits fram nya energi- och klimatstrategier och planer som nu behöver omvandlas till konkreta åtgärder.

På seminariet kommer vi att få lära oss mer om Västra Götalands framgångsrika arbete med kommunala klimatlöften. Dessutom får vi en inblick i vad som har hänt inom insatsområdena för energi- och klimatstrategin för Östergötlands det senaste året. Sedan kommer vi gemensamt identifiera och prioritera åtgärder som ger mest effekt för det kommande energi- och klimatarbetet i Östergötland på regional och lokal nivå. Se detta som en möjlighet för er att både få och ge inspel kring hur vi kan arbeta vidare för att nå våra energi- och klimatmål.

Målgrupp för tillfället är politiker och kommunala tjänstepersoner som arbetar med exempelvis, strategiska funktioner, transporter, planer, upphandling, fastigheter, näringsliv, miljö eller på annat sätt berörs av frågorna.

Välkommen att delta för att tillsammans arbeta vidare med omställningsarbetet!

FRÅGOR:
Joakim Svensson, e-post: joakim.a.svensson@lansstyrelsen.se
tel: 010 – 223 54 65

 

VAR:
Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, Linköping, Lokal Nyfiket
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.Kontakt