18 jan 2022 klocka 09.00 - 12.00

Temadag om återvändande

Länsstyrelserna i Östergötland, Stockholm och Södermanland län bjuder in kommuner och civilsamhälle till en digital halvdag med fokus på återvändande. Temadagen innehåller information om Migrationsverkets och Polismyndighetens arbete med återvändande.

Webbinariet genomförs digitalt med ett deltagarantal om maximalt 150 personer. Webbinariet vänder sig i första hand till kommunala och statliga tjänstepersoner, civilsamhällesaktörer, regioner och andra som möter målgruppen asylsökande och personer med avlägsnandebeslut inom de tre arrangerande länen.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VAR:
Digitalt via Skype. Länk till webbinariet får du i samband med din anmälan.
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 jan 2022

Kontakt