28 jan 2022 klocka 10.00 - 11.30

Webbinarium om biologisk mångfald och klimatpåverkan i våtmarker

I dagens samhälle ses skogen allt mer som en resurs och lösning på att minska mänsklig klimatpåverkan. Men uttag av skog påverkar också biologisk mångfald vilket gör att det kan uppstå målkonflikter mellan de två områdena.

Hur undviker vi dessa och skapar istället synergieffekter som gynnar både klimatet och biologisk mångfald? Dessa två webbinarium som riktar sig till länsstyrelser, kommuner och skogsägare i landet och kommer att gå in djupare på delar av dessa frågor, välkommen att delta!

Webbinariet anordnas vid två tillfällen. Det första tillfället var den 10 december 2021.

Agenda:

  • Biologisk mångfald - Hur främjar våtmarker biologisk mångfald?
    - Hur kan man anlägga våtmarker i skogen – exempel, Magnus Strindell, Länsstyrelsen Kronoberg

    - Våtmarkers funktioner för minskad klimatpåverkan och biologisk mångfald, Matti Ermold, Naturvårdsverket.

  • Klimatpåverkan - Hur påverkar våtmarker klimatet?
    - Våtmarker och klimatpåverkan - Åsa Kasimir, forskare, Göteborgs Unviversitet

    - För dig som vill lära dig mer se denna film. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
VAR:
Webbinarierna kommer att sändas digital via Youtube, länk skickas ut innan mötet
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
21 jan 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 21 januari klockan 23.59.

Kontakt