30 nov 2021 klocka 09.00 - 12.00

Måluppfyllelse i skolan -

välkommen till en boostdag!

Länsstyrelsen bjuder in till en digital boostdag med temat måluppfyllelse i skolan utifrån arbetet med Prevention Östergötland.

Att arbeta mer samordnat och förebyggande ger bättre förutsättningar till goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga. När vi arbetar långsiktigt, systematiskt och strategiskt med att stärka skyddsfaktorer ger det förutom positiva effekter för människor även samhällsekonomiska vinster.

Länsstyrelsens främjande och förebyggande arbete fokuserar särskilt på tre strategiskt viktiga skyddsfaktorer; måluppfyllelse i skolan, goda föräldrabarnrelationer samt meningsfull fritid.

Dagen riktar sig i första hand till de kommuner som deltar i arbetet med Prevention Östergötland. I mån av plats är även andra deltagare välkomna.

Inbjudan och program Pdf, 221 kB, öppnas i nytt fönster.

Välkommen med din anmälan!

VAR:
Digitalt via Skype. Länk skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
23 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt