29 nov 2021 klocka 12.00 - 13.00

Träden i bondens landskap

Dess viktiga roll i ekosystemet och hur du kan förvalta dem på ett bra sätt. Träden som livsmiljö för fåglar, smådjur och insekter.

Välkommen att delta på tre lunchträffar med fokus på biologisk mångfald i åkerlandskapet.

Träffarna är uppdelade i olika teman och här kommer du att få lära dig mer om varje tema samt få tips på enkla insatser som gör stor nytta såväl på gården som för landskapet.

Länsstyrelsen är värd för mötena och externa sakkunniga medverkar.

VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt