28 sep 2021 klocka 08.30 - 12.00

Meningsfull fritid -
Välkommen till en boostdag!

Att arbeta mer samordnat och förebyggande ger bättre förutsättningar till goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga. När vi arbetar långsiktigt, systematiskt och strategiskt med att stärka skyddsfaktorer ger det förutom positiva effekter för människor även samhällsekonomiska vinster.

Länsstyrelsens främjande och förebyggande arbete fokuserar särskilt på tre strategiskt viktiga skyddsfaktorer; måluppfyllelse i skolan, goda föräldrabarnrelationer samt meningsfull fritid.

Länsstyrelsen bjuder in till en digital boostdag med temat meningsfull fritid utifrån arbetet med Prevention Östergötland. Under dagen deltar Camilla Pettersson fil dr i folkhälsa och David Ekholm fil dr i socialt arbete. De kommer att reflektera över förutsättningarna för goda och jämlika uppväxtvillkor.

Dagen riktar sig i första hand till de kommuner som deltar i arbetet med Prevention Östergötland. I mån av plats är även andra deltagare välkomna.

Inbjudan och program Pdf, 109.7 kB, öppnas i nytt fönster.

VAR:
Digitalt via Skype. Länk skickas till anmälda deltagare inför boostdagen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
21 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt