22 okt 2021 klocka 09.30 - 10.15

Fredagar för folkhälsa - Vad tänker ungdomar i Östergötland om pandemin och framtiden?

I ungdomsenkäten Om mig 2020 fick ungdomar i Östergötland möjlighet att svara på om Coronapandemin påverkat dem och även beskriva på vilket sätt de påverkats.

Denna fredag kommer ungdomsenkätens samordnare berätta vad ungdomarna svarade om pandemin. Du kommer även att få ta del av vad ungdomarna gör på sin fritid och hur de tänker om framtiden samt kort information om själva enkäten.

Föreläsare: Hanna Henriksson, verksamhetsutvecklare och samordnare för ungdomsenkäten, Region Östergötland

Målgrupp: ANDTS-samordnare, folkhälsostrateger, skolpersonal, fritidsledare, fältsekreterare, civila samhället med flera.

Under hösten 2021 erbjuder Länsstyrelsen Östergötland fem korta digitala föreläsningar med fokus på främjande och förebyggande arbete för barn och unga. Föreläsarna är representanter från bland annat universitet, andra myndigheter och civila samhället. Målgruppen varierar beroende på tema för föreläsningen. Vi välkomnar även deltagare från andra län!

Du kan delta i en föreläsning eller flera. Du anmäler dig via respektive länk i presentationerna nedan, du får sedan en deltagarlänk via e-post kort innan arrangemanget.

Inbjudan Fredagar för folkhälsa - främjande och förebyggande arbete för barn och unga Pdf, 142.6 kB, öppnas i nytt fönster.

VAR:
Digitalt via Skype. Länk skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt