26 nov 2021 klocka 09.30 - 10.15

Fredagar för folkhälsa - Tobaksbarn

A Non Smoking Generation arbetar för att färre unga ska börja använda tobak. Föreläsningen ger bland annat kunskap och information om hur skolan kan arbeta med tobaksfrågan ur ett globalt hållbarhetsperspektiv.

Föreläsare: A Non Smoking Generation

Målgrupp: ANDTS-samordnare, folkhälsostrateger, skolpersonal, fritidsledare, fältsekreterare, civila samhället med flera.

Under hösten 2021 erbjuder Länsstyrelsen Östergötland fem korta digitala föreläsningar med fokus på främjande och förebyggande arbete för barn och unga. Föreläsarna är representanter från bland annat universitet, andra myndigheter och civila samhället. Målgruppen varierar beroende på tema för föreläsningen. Vi välkomnar även deltagare från andra län!

Du kan delta i en föreläsning eller flera. Du anmäler dig via respektive länk i presentationerna nedan, du får sedan en deltagarlänk via e-post kort innan arrangemanget.

Inbjudan Fredagar för folkhälsa - främjande och förebyggande arbete för barn och unga Pdf, 142.6 kB, öppnas i nytt fönster.

VAR:
Digitalt via Skype. Länk skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
23 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt