17 dec 2021 klocka 09.30 - 10.15

Fredagar för folkhälsa - Det hälsoekonomiska värdet av tidiga insatser för barn och unga

Föräldraskapsstöd har i forskning visat sig vara en väldigt effektiv metod för att både förebygga och minska beteendeproblem bland barn, förbättra föräldrars välmående och föräldrarelaterad stress.

Men vad säger forskningen om de ekonomiska konsekvenserna?
Kan vi underbygga våra argument för att satsa på tidiga insatser genom att visa att de är ekonomiskt lönsamma? Vi kommer i denna föreläsning presentera resultat från forskning inom området.

Föreläsare: Camilla Nystrand, associerad forskare, Uppsala universitet

Målgrupp: Beslutsfattare, chefer, samordnare och strateger

Under hösten 2021 erbjuder Länsstyrelsen Östergötland fem korta digitala föreläsningar med fokus på främjande och förebyggande arbete för barn och unga. Föreläsarna är representanter från bland annat universitet, andra myndigheter och civila samhället. Målgruppen varierar beroende på tema för föreläsningen. Vi välkomnar även deltagare från andra län!

Du kan delta i en föreläsning eller flera. Du anmäler dig via respektive länk i presentationerna nedan, du får sedan en deltagarlänk via e-post kort innan arrangemanget.

Inbjudan Fredagar för folkhälsa - främjande och förebyggande arbete för barn och unga Pdf, 142.6 kB, öppnas i nytt fönster.

VAR:
Digitalt via Skype. Länk skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 dec 2021

Anmäl dig

Kontakt