28 sep 2021 klocka 08.30 - 12.00

Save the date!
Meningsfull fritid för alla barn

Att arbeta mer samordnat och förebyggande ger bättre förutsättningar till goda uppväxtvillkor för kommunens barn och unga. Genom att stärka skyddsfaktorer bidrar vi till minskade skolproblem, psykisk ohälsa, brottslighet, våld och användning av alkohol och narkotika i tidig ålder.

Att arbeta långsiktigt, systematiskt och strategiskt med att stärka skyddsfaktorer ger förutom positiva effekter för människor även samhällsekonomiska vinster. Länsstyrelsens preventionsarbete fokuserar särskilt på tre strategiskt viktiga skyddsfaktorer för främjande av goda och jämlika uppväxtvillkor:

  • Måluppfyllelse i skolan
  • Goda föräldrabarnrelationer
  • Meningsfull fritid

Länsstyrelsen bjuder in till en digital boostdag utifrån arbetet med Prevention Östergötland.

Dagen riktar sig i första hand till de kommuner som deltagit/deltar i Länsstyrelsens Preventionspaket. I mån av plats är även deltagare från andra kommuner välkomna.

Program och möjlighet till anmälan kommer längre fram.

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt