14 jun 2021 klocka 13.00 - 15.00

Välkomna till Vattenrådens dag 14:e juni 2021!

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in politiker och tjänstemän i kommunerna samt medlemmar i vattenråden till en eftermiddag med inspirerande föredrag

Vi är många i länet som på olika sätt arbetar för en bättre vattenmiljö. För att nyttja resurserna på bästa sätt och arbeta effektivt behövs samverkan. Hur får vi rätt åtgärd på rätt plats? Vad är drivkraften bakom ett lyckat åtgärdsarbete och hur kan goda idéer spridas och återanvändas? Anslut och dela med dig av kunskaper och erfarenheter, samt inspireras till nya utmaningar.

Vi välkomnar politiker från de nämnder som berör vattenfrågor, tjänstemän från olika förvaltningar och enheter, samt vattenrådsmedlemmar från flera olika intresseområden.

I år kommer vattenrådens dag att live-sändas digitalt, var därför noga med att ange korrekt mailadress vid anmälan då länk kommer att skickas ut via mejl. Eftersom det kommer livesändas ber vi er att skicka in allmänna frågor i förväg. Under eftermiddagen kommer det att finnas möjlighet att skicka in frågor till föreläsarna via mejl, mejladress kommer att anges vid mötets början samt inför varje föreläsare.


Preliminärt program för måndagen 14:e juni 2021:
Programmet kommer att uppdateras.


13.00 – 13:15 Välkommen!
Moderator Maria Gustavsson, Länsstyrelsen Östergötland
Kort om året som gått samt frågor från förra årets Vattenrådens dag


13:15 – 13:25 Vad händer på inom vattenförvaltningen
Sandra Askling, Länsstyrelsen Östergötland, berättar om vad som händer inom vattenförvaltningen 2021, statusklassningen och åtgärder.


13.25– 13.45 Storå-projektet
Anton Sunnergren, Åtvidabergs kommun, och Ola Helmersson, Hushållningssällskapet, från Storåns Vattenråd berättar om deras storsatsning på Storåns avrinningsområde. De berättar om projektet som innefattar fiskfrågor, övergödning, metaller, miljögifter och åtgärder.


13.45 – 14:00 Fiskefredningsområden
Jörgen Dahlin, Länsfiskekonsultent på Länsstyrelsen, berättar om de 16 nya fiskefredningsområdena längs kusten i Östergötland.

14.00– 14.05 Bensträckare


14.05 – 14.25 PFAS i vårt vatten
Länsstyrelsen Östergötland berättar om arbetet med PFAS i länet


14.25 – 14.40 Världens största kalkfilterbädd (kanske)
Simon Karlsson, Norrköpings kommun berättar om anläggandet och problematik kring denna typ av åtgärd.

 

14.40– 14.50 Motala Ströms vattenvårdsförbund
Representanter från vattenvårdsförbundet berättar om MSV som är ett samordnat recipientkontrollförbund vars medlemmar utgörs av verksamhetsutövare med påverkan på vattenmiljön. Förbundet presenterar sig kort samt beskriver vart man hittar resultat från recipientkontrollen.

14.50-15.00 Frågor och avslut


Moderator: Maria Gustavsson

VAR:
Digital live-sändning via Youtube. Det går bra att ansluta när som helst under mötet.
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
10 jun 2021

Anmäl dig

Kontakt