01 sep 2021 klocka 08.30 - 12.00

Hur kan vi stärka det lokala hälsofrämjande och förebyggande arbetet med barn och unga?

För att främja goda uppväxtvillkor krävs insatser från många olika aktörer inom en rad sektorer. Grunden i arbetet är kunskap om risk- och skyddsfaktorer som påverkar barn och ungas hälsa och utveckling.

Genom att utgå från en gemensam kunskapsbas och arbeta tillsammans över organisations- och förvaltningsgränser kan vi bli mer framgångsrika och resurssmarta i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Under dagen kommer vi också att samtala om hur organisationer kan arbeta förebyggande med risk- och skyddsfaktorer som utgångspunkt.

Utbildningen riktar sig till de kommuner som ingår i Länsstyrelsens preventionsarbete riktat till barn och unga.

Föreläsare: Camilla Pettersson, Fil.dr i folkhälsovetenskap

VAR:
Digitalt via Skype. Länk mejlas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 aug 2021

Anmäl dig

Kontakt