16 jun 2021 klocka 15.30 - 17.00

Informationsmöte riktat till civila samhället med anledning av covid-19

Coronapandemins effekter har ökat vikten av dialog mellan myndigheter och civila samhället. Föreningar och organisationer har centrala roller när det gäller att nå och stödja människor i särskilt utsatta situationer. Civilsamhället innehar ofta kunskap och en direktkontakt med målgrupper som myndigheterna kan ha svårt att nå.

Varje vecka sammanställer Länsstyrelsen Östergötland en regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av pandemin.

För att få in ett bättre underlag till den regionala lägesbilden och för att stärka kommunikationsinsatserna under rådande pandemi finns behov av att komplettera lägesbilden med information från frivilligorganisationer, trossamfund, idrottsrörelsen och andra delar av det civila samhället.

Vi välkomnar din organisation, max en person, till mötet.

VAR:
Digitalt via Skype. Länk skickas till anmälda deltagare inför informationsmötet.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 jun 2021

Anmäl dig

Kontakt