15 apr 2021 klocka 13.00 - 16.00

Seminarium om
bostadssituationen i länet

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till en halvdag för att diskutera bostadsförsörjningssituationen i länet. Mötet är till för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna, länsstyrelsen och andra aktörer med anledning av årets bostadsmarknadsanalys.

Länsstyrelsen kommer att presentera resultatet av årets bostadsmarknadsenkät, lyssna in era reflektioner och analysera bostadsläget i länet. Under dagen ger vi utrymme för gruppvisa diskussioner och gemensamma reflektioner.

Länsstyrelsen rapporterar årligen till regeringen om läget för bostadsförsörjningen i länet. Seminariet är en viktig del i vår kunskapsinhämtning och förankring av vilka resultat som ska rapporteras – var med och bidra utifrån ditt perspektiv!

Inbjudan och programPDF


Har du frågor? Kontakta
Sara Lilljebjörn, sara.lilljebjorn@lansstyrelsen.se, 010-223 53 76
Jan Persson, jan.persson@lansstyrelsen.se, 010-223 53 43

VAR: Digitalt via Skype. Möteslänk skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 09 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt