16 apr 2021 klocka 09.30 - 11.30

Rasism i arbetslivet

Länsstyrelsen Östergötland välkomnar dig till en fördjupande kostnadsfri utbildning om rasism i arbetslivet.

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om hur rasism tar sig uttryck i arbetslivet. Inför utbildningen ska alla deltagare genomföra en kort digital grundutbildning som tar cirka 60 minuter.

Digital grundutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är ledare/chef, HR, strateg hos arbetsgivare inom offentlig, privat och idéburen sektor. Både små och stora företag, kommuner, myndigheter och organisationer är välkomna.

Innehåll

Arbetsgivare har mycket att vinna på att arbeta mot diskriminering. Företag, myndigheter och andra organisationer där man aktivt motverkar diskriminering och rasism får en bättre arbetsmiljö, bättre och bredare kompetens, ett bättre arbetsgivarvarumärke och möjlighet att nå bredare kundgrupper/målgrupper.

Utbildningen tar bland annat upp:

  • Statistik och forskningsläget om rasism på svenska arbetsmarknaden
  • Diskrimineringslagen som verktyg eller hinder?
  • Reflektera över rasism i din yrkesroll
  • Diskussion

Utbildare

Kitimbwa Sabuni är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm och leder utbildningen. Han har mer än två decenniers erfarenhet av att utbilda om rasism i arbetslivet och är författare till ”Vit, svart eller brun – handbok för aktiva åtgärder kopplat till hudfärg” som gavs ut av Länsstyrelsen i Stockholm 2019.

Arrangör

Utbildningen arrangeras av länsstyrelserna inom ramen för regeringsuppdraget att motverka rasism på arbetsmarknaden.

VAR: Digitalt via Skype. Länk mejlas till anmälda deltagare inför utbildningen.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 apr 2021

Anmäl dig

Andra utbildningstillfällen
Länsstyrelsen i Stockholm anordnar webbinarium om rasism i arbetslivet vid två andra tillfällen. Via länkarna nedan kan du läsa mer och anmäla dig till dem.
Webbinarium om rasism i arbetslivet, tillfälle 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbinarium om rasism i arbetslivet, tillfälle 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt