25 mar 2021 klocka 08.25 - 15.30

Hälsoskyddsträff

Miljösamverkan Östergötland, MÖTA, bjuder in till en handläggarträff på distans den 25 mars 2021. Målgrupp är de som arbetar med hälsoskyddsfrågor vid länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland.

Program

08.25 Incheckning

08.30 Inledning av Möta Hälsoskyddsgrupp
Hälsoskyddet under pandemitider. Möjligheter till frågor och diskussion.
Elin Håkansdotter Magnusson, Finspångs kommun

09.45 Bensträckare

10.00 Om Länsstyrelsens prövning av överklagade tillsynsbeslut m.m.
Passa på att ställa frågor om hantering av ärenden.
Linnea Hjorter och Martina Olsson, Länsstyrelsens Rättsenhet

12.00 Lunchuppehåll

13.00 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från idrottsanläggningar. http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-idrottsplatser/vagledning-buller-idrottsplatser-20200923.pdf  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Presentation av råden och möjlighet att ställa frågor. Lisa Johansson, Naturvårdsverket

13.45 Bensträckare

14:00 Projektredovisningar
Erfarenheter från våra projekt Rökfria miljöer, Fastighetsägartillsyn, utemiljöer vid
förskolor och bassängbad.

15.30 Avslutning

Frågor

Om du har frågor om träffen kontakta Thomas Lindvall på e-post thomas.lindvall@lansstyrelsen.se eller telefon 010-223 54 53.

VAR: Digitalt möte. Länk skickas anmälda deltagare efter att anmälningstiden har gått ut

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 mar 2021

Anmäl dig

Kontakt