24 mar 2021 klocka 09.00 - 16.00

Hur kan vi stärka det lokala hälsofrämjande och förebyggande arbetet med barn och unga?

För att främja goda uppväxtvillkor krävs insatser från många olika aktörer inom en rad sektorer. Grunden i arbetet är kunskap om risk- och skyddsfaktorer som påverkar barn och ungas hälsa och utveckling.

Genom att utgå från en gemensam kunskapsbas och arbeta tillsammans över organisations- och förvaltningsgränser kan vi bli mer framgångsrika och resurssmarta i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Under dagen kommer vi också att samtala om hur organisationer kan arbeta förebyggande med risk- och skyddsfaktorer som utgångspunkt.

Utbildningen riktar sig till de kommuner som beviljats medel för samordnat lokalt utvecklingsarbete gällande preventiva insatser riktade till barn och unga. Dessa är Finspång, Södersköping, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög. Samt Länsstyrelsen Östergötlands medarbetare.

FÖRELÄSARE: Camilla Pettersson, Fil.dr i folkhälsovetenskap

VAR: Digitalt via Skype. Länk skickas till anmälda deltagare inför utbildningen.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 mar 2021

Anmäl dig

Kontakt