28 apr 2021 klocka 09.00 - 15.30

Uppstartskonferens om regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland hälsar välkommen till en digital konferens om regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Bakgrund

Regeringen har i 2021 års regleringsbrev gett Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag att samordna arbetet med utvecklingen av regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck. För detta ändamål har regeringen avsatt 10 000 000 kr till Länsstyrelsen Östergötland att fördela.

Länsstyrelserna har sedan 2018 haft i uppdrag att stödja utvecklingen av regionala resurscentra på några platser i landet. Det arbetet ska fortsätta i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev för 2021. Intentionen är att det ska ske en spridning till ytterligare några platser i landet.

Syftet med konferensen är att sprida information om regeringsuppdraget, presentera tidigare gjorda erfarenheter i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och resultatet från projektets följeforskning. Slutligen vill vi med denna konferens möjliggöra för intresserade parter att få relevant information inför utlysning av medel och kommande ansökningsförfarande.

MÅLGRUPP: Målgrupp för konferensen är representanter från de län som är intresserade av att utveckla regionala resurscentra med start 2021. Det vill säga representanter från länsstyrelserna på både handläggar- och chefsnivå samt strateger, chefer och politiker inom övriga myndigheter/organisationer på lokal och regional nivå.

DATUM: 28 april 2021, kl. 09.00 – 15.30

PLATS: Konferensen sker digitalt. Länk kommer skickas ut till din e-postadress i god tid innan konferensen.

Anmälan görs via anmälningsformuläret nedan senast 15 mars.

Läs inbjudan och preliminärt program för dagen härPDF

För frågor eller mer information är ni välkomna att kontakta Pantea Tavakoli. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Varmt välkommen!

VAR: Konferensen sker digitalt. Länk kommer skickas ut till din e-postadress i god tid innan konferensen.

KOSTNAD: Evenemanget är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt