09 mar 2021 klocka 15.00 - 17.00

Inbjudan till möte om möjligt skötselråd för naturreservatet Västra Hargs lövskogar

Länsstyrelen Östergötland vill undersöka intresset för att bilda ett skötselråd för Västra Hargs lövskogar och bjuder in till möte för att presentera idén.

Västra Hargs lövskogar är ett uppskattat besöksmål i Mjölby kommun. De omväxlande vandringslederna erbjuder både öppna vyer och frodig skogsmiljö. Naturmiljön lockar till sig såväl närboende som långväga besökare och skolan har regelbundet aktiviteter i naturreservatet. Reservatsförvaltaren, tillsammans med djurhållare, är ständigt aktiva med naturvårdande skötsel. Det finns därför ett behov av regelbunden dialog om skötseln i naturreservatet med en bred grupp.

Vi hoppas på att kunna ta tillvara det starka engagemang som finns i bygden genom god dialog. Nu vill vi undersöka intresset för att bilda ett skötselråd för Västar Hargs lövskogar och bjuder in er till möte för att presentera idén.

Klicka här för att se inbjudan och programPDF

VAR: Digitalt, länk till mötet skickas ut till anmälda deltagare i god tid innan mötet.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 mar 2021

Kontakt