18 feb 2021 klocka 09.00 - 12.00

Seminariedag: Spel om pengar

Välkommen till en seminariedag med fokus på risk- och skyddsfaktorer kopplat till spelproblematik. Dagen vänder sig till dig som arbetar förebyggande eller behandlande med spelproblematik.

PROGRAM:

09.00 Inledning

09.15 Spelprevention kopplat till risk- och skyddsfaktorer

Jessica Spångberg, Folkhälsomyndigheten

10.00 Problemspelande bland ungdomar - med särskilt fokus på betydelsen av förhållanden i skolan

Sara Brolin Låftman och Gabriella Olsson, Stockholms Universitet

10.45 Paus

11.00 25 månader in i den nya spelregleringen - vad har vi lärt oss?

Anders Håkansson, överläkare, professor i beroendemedicin, Lunds universitet

11.45 Länsstyrelsernas material om föräldraskapsstöd och spel

Madelene Larsson, nationell samordnare Föräldraskapsstöd, Länsstyrelsen

Välkommen med din anmälan via Länsstyrelsen i Gävleborgs läns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inbjudan och programPDF

VAR: Digitalt via Skype. Länk skickas till anmälda deltagare inför seminariet.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt