17 feb 2021 klocka 17.00 - 19.00

Samverkansmöte Söderköpingsåns prövningsgrupp (Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften)

Mötets syfte är att informera om arbetet med att förse vattenkraften i Söderköping med moderna miljövillkor. Samt att få inspel och synpunkter att beakta i det fortsatta arbetet.

Målgrupp: Söderköpings och Valdemarsviks kommun, Söderköpingsåns vattenråd, intresseorganisationer.

Bakgrund till mötet: Den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften beslutades av Regeringen den 25 juni 2020. Regeringsbeslutet och planen hittar du på Havs- och vattenmyndighetens webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. I planen framgår avgränsningen för de olika prövningsgrupperna och de datum som handlingarna för omprövning senast ska vara inlämnade till mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen har i uppdrag att i god tid initiera samverkan med verksamhetsutövare, berörda kommuner, myndigheter och intresseorganisationer kring de underlag som behövs för omprövningen.

I Söderköpingsåns prövningsgrupp ingår fyra stycken vattenkraftverk samt tre dammar. Samtliga ägs av Tekniska verken i Linköping AB. Ansökan för omprövning ska lämnas in av bolaget till domstol senast den 1 februari 2023.

Syftet med mötet: Är att informera om arbetet med att förse vattenkraften i Söderköpingsån med moderna miljövillkor. Samt att få inspel och synpunkter att beakta i det fortsatta arbetet.

Dagordning

  • Länsstyrelsen informerar om den nationella planen.
  • Länsstyrelsen informerar om vattenmiljön i Söderköpingsån
  • Tekniska verken informerar om vattenkraften i Söderköpingsån
  • Diskussion, inspel, frågor och synpunkter till det fortsatta arbetet

Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland

Vid frågor kontakta Mathias Ibbe, 010 2235395 eller mathias.ibbe@lansstyrelsen.se 

VAR: Skype (länk skickas ut efter anmälan)

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt